Donors' List (second half of the fiscal year 2020)

The International House of Japan, Inc. would like to gratefully acknowledge the following donors for the period from October 2020 to March 2021.
All donations will be put to use within 2 years from the receipt of the gift, and will be recorded in the financial statements and supplementary notes of the I-House.
(in alphabetical order, without titles)

For general activities for promoting cultural exchange

Emma C. and Takahide AKIYAMA, Shigeru AOI, Takeo AOKI, Asaba Manufacturing Co., Ltd., Eriko ASAI, Yusuke ASAKURA, Kazuko ASO, Vicki BEYER, Masayoshi BOKU, Ken CHAN, Wai Yan Ronald CHAN, Akiko CHIBA, Mackenzie CLUGSTON, Timothy DATTELS, Kanae DOI, Anne Yuki EASTMAN, Hideki ENDO, Yuzo FUKUI, Yasuo GOTOH, Andrew HALL, Miku HIRANO, Keiko HONDA, Shigeo HORIE, Jason HYLAND, Takashi ICHIKAWA, Takamitsu IDE, Nobuyuki IDEI, Masamichi IDEMITSU, Masahisa IKEDA, Kan IRIE, Takahiro ITO, Jun ITO, Toshinori IWASAWA, Kristine JOHNSON, Takeo KANEKO, Hideomi KACHI, Michiyo KASAI, Jiro KASHIWAGI, Shigeo KASHIWAGI, Tetsuya KAWABE, Kumiko KAWAI, Masaharu KAWAMURA, Ikuo KAWAUCHI, Toshiya KITA, Go KOBAYASHI, Kenji KOBAYASHI, Sachiaki KOBAYASHI, Junko KODAMA, Lorenz KODDERITZSCH, Emiko KOHYAMA, Ai KOIKE, Masaakira James KONDO, Yoshie KRIS, Seng KUAN, Kiichiro MATSUMARU, Ken MATSUMOTO, Yasukane MATSUMOTO, Tasuku MATSUO, Daiko MATSUYAMA, Theodore MILLER, Makio MIYAGAWA, Hidenori MIYAMOTO, Hiroki MIZUTA, Koichi MIZUTOME, Hirohito MOTAI, Wataru MUTO, Kae NAGAOKA, Fumio NAGASE, Tsunao NAKAMURA, Ken NANNICHI, Yuki NIINAMI, Go NISHIMURA, Ikuru NOGAMI, Ohba Co., Ltd., Yasuyuki OI, Kazuyuki SASAKI, Tadashi SASANO, Naomi SATO, Kenichiro SETO, Jaikumar Chandumal SHAHANI, Akihisa SHIOZAKI, Hirofumi SUGATA, Atsushi SUNAMI, Hiromasa TABUCHI, Makoto TAKANO, Koichi TAKENAKA, Hitoshi TANAKA, Yoshinori TOKUGAWA, Michiko UCHIDA, Hajime WATANABE, Tomoyoshi YAKATA, Shiyo YAMANA (Li), Kazuhiko YOSHIDA, Yasutoshi YOSHITOMI, Y Co., Ltd.

110 persons, 6 entities (14 anonymous persons and 2 anonymous entities)

We appreciate your support of our activities and programs for promoting cultural exchange.

Contact

Administrative Office
International House of Japan
Tel: 03-3470-3212 (Mon.-Fri. 9:00 am - 5:00 pm)
Fax:03-3470-3170