Donors' List (first half of the fiscal year 2021)

The International House of Japan, Inc. would like to gratefully acknowledge the following donors for the period from April 2021 to September 2021.
All donations will be put to use within 2 years from the receipt of the gift, and will be recorded in the financial statements and supplementary notes of the I-House.
(in alphabetical order, without titles)

For general activities for promoting cultural exchange

Tsuneo AKAEDA, Yuji AKIMOTO, Nobumasa AKIYAMA, Amadio ARBOLEDA, Kojiro ARIYAMA, John DARCY, ETIC Inc., Guillaume DAVIN, Sugako DEZAWA, Hideki ENDO, Eiji ENOMOTO, Toshiko FUJITA, Motoaki FUKUI, Minoru FUKUYAMA, Ali GANJEHLOU, Yukiko HANAOKA, Hanno HANIEL, Katsumasa HAYASHI, Hermes Japon Co., Ltd., Toshio ICHIWATA, Yusuke IMAOKA, Shinichi ISHIKAWA, Nobuya ISHIZAKA, Yasuaki ITAKURA, Naoyuki IWATANI, Keiko IIZUKA, Hideki KATAYAMA, Kosuke KIYOHARA, Shun-Min KO, Kenji KOBAYASHI, Tamotsu KOSANO, Masaki KUBOI, Una Vicki LUKINS, Mariko MAGNAN, Haruhiko MASUDA, Yorimasa MATSUDAIRA, Keita MATSUMOTO, Sachie MATSUMOTO, Kanoko MATSUZAKI, Shuichi MATSUZAWA, Masato MIKI, Taisuke MIYAJIMA, Keitaro MORITA, Masatsugu NAGATO, Keiko NAKAMURA, Masako NAKAMURA, Yoko NAKOSHI, Kiyohisa NANRI, Yuichi ODA, Hiroshi OGAWA, Reiko OHARA, Yasuhiko OKURA, Hideko OMURA, Hideaki ONO, Pan Pacific International Holdings Corp., Jagath RAMANAYAKE, Russell SAITO, Masahiko SAITO, Sanwa Co., Ltd., Tatsuya SASAHARA, Shohei SASAKAWA, Takeo SATO, Masako SHINN, Lee Ann SLIGH, Takafumi TAKAHASHI, Eiichi TAKAHASHI, Tomio TAKI, Manabu TAUCHI, Shiho TOMIOKA, Eizo UCHIKURA, Sadafumi UCHIYAMA, Masao UEKUSA, Junichi USHIBA, Sotaro USUI, Shintaro YAMADA, Tomoko YAMAGUCHI, Tadatoyo YAMAMOTO, Noriyuki YANAGAWA, Madoka YOKOKAWA, Seiichi YOSHIOKA, Kaori YOSHITOME

95 persons, 6 entities (21 anonymous persons and 2 anonymous entities)

We appreciate your support of our activities and programs for promoting cultural exchange.

Inquiries

Membership Department
International House of Japan
Tel:03-3470-9115 (Mon.-Fri. 9 am – 5 pm)
E-mail: member#i-house.or.jp (please replace # with @)